Åkarp-Burlövs TK

Aktuellt

Rapport från Årsmötet, den 12/3 2024

Årsmötet hölls på Lillgården i Åkarp tisdagen den 12/3.
Styrelsen delgav Årsredovisningen för 2023 och Resultat- och balansräkning fastställdes.
Föredragning av revisionsberättelsen gjordes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.
Beslutade att Medlemsavgifterna för 2025 skall vara samma som för 2024.
Styrelsens budgetförslag för 2024 godkändes.

Årsmötet röstade enligt valberedningens förslag vid val av ordförande och styrelseledamöter:
Ordförande: Håkan Harvigsson (omval)
Ledamöter: Leslaw Gerber (omval), Mikael Håkansson (omval), Christer Andersson (omval) och Nicklas Fagerberg (omval)
Suppleanter: Jacob Malmros (1:e, omval), Ronald Jönsson (2:e, omval) och Kasper Rogowski (3:e, omval)
Revisor: Tina Rejnefelt (ordinarie, omval) och Anders Lundström (suppleant, omval))
Valberedning: Jouko Parkkila (sammankallande, omval), Ulrika Fröbel (omval) och Johan Rendin (omval)

I enlighet med styrelsens förslag beslutades det att införa nya stadgar baserade på RFs mall.

Utmärkelsen årets prestation: Nils Fröbel.
Utmärkelsen årets ÅBTK-are: Emma Andersson.

Hedersmedlem 2024: Per-Arne Stenlund utnämndes till hedersmedlem och han uppvaktades högtidligen. Per-Arne Stenlund blev vald till suppleant i Stiftelsen för Burlövs Tennishall 2003 och till ordinarie ledamot 2004. 2008 valdes han till ordförande – ett uppdrag som han upprätthöll till 2023. En viktig händelse under dessa år var den nödvändiga stabiliseringen av hallen genom pålning. Per-Arne förmådde då Burlövs kommun att gå in med ett bidrag på inemot 500 tkr. vilket blev avgörande för projektets genomförande. Per-Arne uppbar också förtroendeuppdrag inom Åkarps Tennisklubb. Han var styrelseledamot 2006–2007 och medverkade i valberedningen 2008-2009. Per-Arne utövade själv aktivt tennis och deltog under många år i olika träningsgrupper.

Sponsorer och Partners

Postadress

Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Box 70
232 02 Åkarp

Besöksadress

Stationsvägen 15 232 53 Åkarp

Kontakt

Telefon: 040-460 335
E-post: infomaster@akarpstk.net

Kansli

Swish: 123 510 44 43
Bankgiro: 632-1392
Organisationsnummer: 846001-6812
Föreningsnummer: 17249-39

Följ oss

© Åkarp-Burlövs Tennisklubb