Åkarp-Burlövs TK

historia

Åkarps Tennisklubb och Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Den ursprungliga tennisbanan vid Hvilans Folkhögskola i Åkarp anlades av Ungdomsföreningen Kullen 1906-1907. Kring den banan bildades Åkarps Tennisklubb 1920 och registrerades samma år hos Svenska Lawn-Tennisförbundet. Förgrundspersoner i föreningens styrelse under denna tidiga period var jordbrukskonsulent Hjalmar Paulsen (1880 – 1964), rektor Gustav Ågren (1895 – 1950), el-ingenjör Erik Larsson (1901 – 1989), maskiningenjör Georg Björklund (1903 – 1989), agronom Carl-Fredrik Gelinder (1907 – 1985) och fabrikör Karl-Erik Tholson (1910 – 1977). Aktiviteten var hög under 1930- och 1940-talen och damtennisen var rikt representerad genom Ella Hane/Gelinder (1910 – 2006), Brita Tholson (1909 – 1980) och Elsa Ljungberg/Berne (1908 – 2006). 1950-talet kom däremot att utgöra en svacka i verksamheten.

År 1961 rekonstruerades och vitaliserades klubben främst genom inflyttade nya medlemmar på det så kallade Kockumsområdet i Åkarp som byggdes 1959-1960. Rektorn vid Hvilans Folkögskola Gunnar Christoffersson (1905 – 1985) var ordförande men viktiga styrelseposter intogs av ingenjörerna Bertil Larsson (1917 – 1985), Sven Kjellander (1926 – 2016), Ingvar Bergqvist (1929 – 1987) och Kjell Danielsson (1932-2020). Det fanns naturligtvis också lokala eldsjälar som bidrog såsom Kjell Cronqvist (1931-2020), Sigurd ”Sigge” Carlberg (1937 – 2003) och bröderna Gustav (1924 – 2003) och Kurt (1926 – 2017) Lindberg.

Banan vid Hvilan blev nu inte tillfyllest för klubbens verksamhet och 1972 anlades 3 banor inom Dalslundsområdet – två grus och en permanent. År 1979 byggdes hallen omfattande permanentbanan och en till bredvid. 1985 byggdes hallen till med en 3:e bana. 1987 tillkom den 3:e utebanan. De allmänna utrymmena förbättrades successivt 1979 och 1988 och fick 1995 den utformning de har idag. Hvilan-banan ”gick i graven” 1986.

Från den 1 januari 2013 utgör Åkarps Tennisklubb och Burlövs Tennisklubb en klubb – Åkarp-Burlövs Tennisklubb. Burlövs Tennisklubb instiftades 1961 med säte i Arlöv.

Åkarp-Burlövs Tennisklubb har inalles 13 hedersmedlemmar. Gunnar Christoffersson, Erik Larsson, Georg Björklund, Gustav Lindberg, Sven Kjellander, Börje Nilsson och Hans Liene relaterar främst till Åkarps Tennisklubbs verksamhet. Därtill kommer de tre hedersmedlemmarna från förutvarande Burlövs Tennisklubb nämligen Gunnar Johansson, Ronald Jönsson och Folke Noord. Vid årsmötet den 15 mars 2017 utnämndes Iwona Gorecki Strauss till hedersmedlem i Åkarp-Burlövs Tennisklubb för sitt gedigna engagemang för tennisen i vid bemärkelse och därtill med ett särskilt fokus på ungdomsverksamheten. Vid årsmötet den 18 mars 2020 utnämndes Gösta Bengtsson till hedersmedlem främst för sin avgörande betydelse för tennishallens tillkomst 1979. 1976 – 1980 var han ordförande i Åkarps Tennisklubb varefter han tillträdde posten som ordförande i den nyinrättade Stiftelsen Burlövs Tennishall. Vid årsmötet den 12 mars 2024 utnämndes Per-Arne Stenlund till hedersmedlem mot bakgrunden av hans styrelseuppdrag i Stiftelsen Burlövs Tennis hall och Åkarps Tennisklubb under perioden 2003 – 2023.

Genom ett idogt styrelsearbete har Åkarps Tennisklubbs historia dokumenterats med särskild tonvikt på åren från 1920 då klubben instiftades till 1986 då den ursprungliga Hvilan-banan lades ner. Boken tar fasta på de män och kvinnor som startade klubben och upprätthöll dess verksamhet och utblickarna mot det omgivande samhället är många. Boken ”Åkarps Tennisklubb – En historisk återblick” (2015) är därmed också en tillgång för dem som mera allmänt är intresserade av livet i Åkarp och dess omnejd i gången tid. Boken finns tillgänglig på klubbens kansli och på Malmö stadsbibliotek.

I boken ”Burlövs kommun III 1970 – 2014” har Henry Svensson bidragit med ett kapitel om Åkarps Tennisklubb och Ronald Jönsson med ett kapitel om Burlövs Tennisklubb. Boken gavs ut 2017 med Ann Mellblom som huvudförfattare och Katja Larsson, Burlövs kommun, som ansvarig utgivare. Boken är en uppföljare till ”Burlövs kommun I” (1976) och ”Burlövs kommun II” (1980), båda under redaktion av filosofie doktor Ingemar Ingers (1902 – 1983).

2018 firade Folkhögskolan Hvilan sitt 150-årsjubileum. Detta uppmärksammades på flera olika sätt bl.a. med en sommarutställning på muséet i prästgården i Burlövs kyrkby där Åkarp-Burlövs Tennisklubb medverkade med en poster. Postern tog inte bara fasta på den historiska bakgrunden utan framhöll också betydelsen av att klubben med sina c:a 600 medlemmar spelar en viktig roll i kommunens barn- och ungdomsverksamhet och att även barn och ungdomar från kringliggande kommuner finner sina vägar till Burlöv genom Åkarp-Burlövs Tennisklubbs verksamhet. Den rollen har stärkts ytterligare med ett medlemsantal på c:a 750 i skrivande stund.

2023 valde Folkhögskolan Hvilan att ändra sitt namn till Tora Vega Folkhögskola. Tora Vega Holmström (1880–1967) var dotter till rektorsparet Leonard och Hedvig som tillträdde vid folkhögskolans grundande 1868. Tora Vega växte därmed upp i en dynamisk intellektuell och kulturell miljö. Yrkesvalet blev inte oväntat den frigjorda bildkonstnärinnans. Den stora debuten skedde vid Baltiska Utställningen i Malmö 1914 till vilken också bildandet av Åkarps Tennisklubb 1920 kan härledas.

Klubbemblem

1979 första noterade klubbemblemet.

1983-1984 ett mer grafiskt format.

2012-2013 sammanslagning med Burlövs TK.

2020 klubbens 100 års jubileum.

utmärkelser

Jubileumsdiplom till ÅBTK

I samband med att klubben fyllde 100 år tilldelades ÅBTK ett Jubileumsdiplom med tack för 100-årigt värdefullt arbete för den svenska idrottens utveckling och framgång.

Hedersmedlemmar

Åkarps Tennisklubb (ÅTK) 1920-2012
Gunnar Christoffersson
Georg Björklund
Erik Larsson
Gustav Lindberg     
Sven Kjellander

Burlövs Tennisklubb (BTK) 1961 – 2012
Gunnar Johansson
Folke Noord
Ronald Jönsson

Åkarp-Burlövs Tennisklubb (ÅBTK) 2013 –
2013: Börje Nilsson
2014: Hans Liene
2017: Iwona Gorecki Strauss
2020: Gösta Bengtsson
2024: Per-Arne Stenlund

Årets prestation ÅTK

1997: P15 laget
1998: Thomas Sjöberg
1999: Thomas Sjöberg
2000: Karolin Andersson
2001: F15 laget
2002: Vanessa Mårtensson
2003: Vanessa Mårtensson
2004: Pontus Wiklund
2005: Lina Mårtensson
2006: Pontus Wiklund
2007: Lina Mårtensson
2008: Victoria Mårtensson & Valerija Panic
2009: Axel Heiskanen-Nilsson
2012: Damlag SvTF Division 1 Södra

Årets ÅTK:are

1997: Marcus Berggren & Johan Rendin
1998: Hans Liene
1999: Ola Carmonius & Johan Rendin
2000: Börje Nilsson
2001: Elisabeth Hansson
2002: Lars Andersson
2003: Bo Mårtensson
2004: Margareta Olenmark
2005: Gert-Ove Hallström
2006: Åke Wiklund
2007: Christoffer Brandt
2008: Stina Piltz
2009: Axel Arnberg
2010: Håkan Harvigsson

Årets prestation ÅBTK

2013: Damlag SvTF Division 1 Södra
2014: Herrveteran laget 35+ SvTF Division 1 Södra
2015: Jonathan Lundstedt
2016: Katarina Liedbeck
2017: Katarina Liedbeck, Oskar Bengtsson & Cristian Haskel
2019: Patrik Hirdbo
2022: Nils Fröbel & Djosa Frantzich
2023: Nils Fröbel

Årets ÅBTK:are

2014: Henry Svensson
2015: Jouko Parkkila
2016: Jouko Parkkila
2017: Jouko Parkkila
2023: Emma Andersson

Sponsorer och Partners

Postadress

Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Box 70
232 02 Åkarp

Besöksadress

Stationsvägen 15 232 53 Åkarp

Kontakt

Telefon: 040-460 335
E-post: infomaster@akarpstk.net

Kansli

Swish: 123 510 44 43
Bankgiro: 632-1392
Organisationsnummer: 846001-6812
Föreningsnummer: 17249-39

Följ oss

© Åkarp-Burlövs Tennisklubb