Åkarp-Burlövs TK

Försäkringsinfo

Medlems- ledar- och funktionärsförsäkringar

RF:s grundförsäkring via Folksam – Ideella ledare/funktionärer
Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas Åkarp-Burlövs TK av ”RF:s Grundförsäkring” som är tecknad i Folksam och betald av RF. I denna ingår en Olycksfalls- och krisförsäkring. Försäkringen omfattar domare, ledare, funktionärer och förtroendevalda som under ideella uppdrag för föreningen råkar ut för olycksfallsskada eller råkar ut för akut psykisk kris på grund av traumatisk händelse.

För mer information se www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring

Vid skadeanmälan ring 0771-960 960

Olycksfallsförsäkring för Klubbens medlemmar – Gruppförsäkring via Folksam – Idrottsförsäkring K63600
Försäkringen gäller samtliga medlemmar och omfattar skador som uppstår under aktivitet arrangerad av Åkarp-Burlövs TK samt under resor till och från dessa aktiviteter.

För mer information se www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring

Vid skadeanmälan ring 0771-960 960

Barn- och Licensförsäkring via Gjensidige – SÄKRA
Försäkringen gäller för barn t om 12 år och spelare med spelarlicens, som spelar och har medlemskap i en klubb som är ansluten till Svenska Tennisförbundet.
Försäkringen är en olycksfallsförsäkring. Med olycksfall menas en kroppsskada som den försäkrade drabbas av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse. Skador som är orsakade av exempelvis förslitning, överbelastning eller överansträngning betraktas vanligtvis inte som olycksfallsskador och ersätts inte, även om besvären infunnit sig under idrottsutövning.

Utförlig information om licensförsäkringen, samt skadeanmälan online finns på www.gjensidige.se/tennis . Fullständigt personnummer och registrerat medlemskap i tennisklubbens register i Idrottonline krävs för att licensförsäkringen skall vara giltig.

Sponsorer och Partners

Postadress

Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Box 70
232 02 Åkarp

Besöksadress

Stationsvägen 15
232 53 Åkarp

Kontakt

Telefon: 040-460 335
E-post: infomaster@akarpstk.net

Kansli

Swish: 123 510 44 43
Bankgiro: 632-1392
Organisationsnummer: 846001-6812
Föreningsnummer: 17249-39

Följ oss

© 2022-2023 Åkarp-Burlövs Tennisklubb