Åkarp-Burlövs TK

Aktuellt

Rapport från Årsmötet

Årsmötet hölls digitalt och styrelsen delgav Årsredovisningen för 2021 med resultat- och balansräkning som fastställdes. Styrelsens budgetförslag för 2022 godkändes. Beslutade att Medlemsavgifterna för 2023 skall vara samma som för 2022. Föredragning av revisionsberättelsen gjordes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den gångna året. Inga utmärkelser utsågs. Årsmötet röstade enligt valberedningens förslag vid val av ordförande och styrelseledamöter:


Ordförande: Håkan Harvigsson
Ledamöter: Christer Andersson, Niclas Fagerberg, Mikael Håkansson och Leslaw Gerber
Suppleanter: Jacob Malmros (1:e) och Ronald Jönsson (2:e)
Revisor: Tina Rejnefelt, Bokhållar´n i Lomma AB (ordinarie) och Anders Lundström (suppleant)
Valberedning: Jouko Parkkila (sammankallande) och Ulrika Fröbel

Sponsorer och Partners

Postadress

Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Box 70
232 02 Åkarp

Besöksadress

Stationsvägen 15 232 53 Åkarp

Kontakt

Telefon: 040-460 335
E-post: infomaster@akarpstk.net

Kansli

Swish: 123 510 44 43
Bankgiro: 632-1392
Organisationsnummer: 846001-6812
Föreningsnummer: 17249-39

Följ oss

© Åkarp-Burlövs Tennisklubb