Åkarp-Burlövs TK

Aktuellt

Rapport från årsmöte, den 14/3 2023

Årsmötet hölls på Lillgården i Åkarp och styrelsen delgav Årsredovisningen för 2022 med resultat- och balansräkning som fastställdes. Styrelsens budgetförslag för 2023 godkändes. Beslutade att Medlemsavgifterna för 2024 skall vara samma som för 2023. Föredragning av revisionsberättelsen gjordes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året. Utmärkelsen för årets prestation delades ut till Djosa Frantzich och Nils Fröbel.

Årsmötet röstade enligt valberedningens förslag vid val av ordförande och styrelseledamöter:
Ordförande: Håkan Harvigsson (omval)
Ledamöter: Henry Svensson (omval) och Eva Lundgren (omval)
Suppleanter: Jacob Malmros (1:e, omval), Ronald Jönsson (2:e, omval) och Kasper Rogowski (3:e, nyval)
Revisor: Tina Rejnefelt (ordinarie, omval) och Anders Lundström (suppleant, omval))
Valberedning: Jouko Parkkila (sammankallande, omval), Ulrika Fröbel (omval) och Johan Rendin (nyval)

Gösta Bengtsson utnämndes till hedersmedlem i ÅBTK redan 2020 men under pandemiåren har detta inte kunnat uppmärksammas. Han uppvaktades nu högtidligen. Kortfattat var Gösta Bengtsson kring 1980 ordförande i såväl Åkarps Tennisklubb som Stiftelsen Burlövs Tennishall och han spelade en avgörande roll för tennishallens tillkomst.

Sponsorer och Partners

Postadress

Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Box 70
232 02 Åkarp

Besöksadress

Stationsvägen 15 232 53 Åkarp

Kontakt

Telefon: 040-460 335
E-post: infomaster@akarpstk.net

Kansli

Swish: 123 510 44 43
Bankgiro: 632-1392
Organisationsnummer: 846001-6812
Föreningsnummer: 17249-39

Följ oss

© Åkarp-Burlövs Tennisklubb