Åkarp-Burlövs TK

träningspolicy

bildpublicering

Genom intresseavvägning skildrar Åkarp-Burlövs Tennisklubb verksamheten med bland annat fotografering av deltagare i träningar, aktiviteter, tävlingar eller annat som organiseras av klubben. Materialet används på vår hemsida, årsberättelse, affischer samt våra sociala medier Facebook och Instagram i syfte att informera om klubbens verksamhet. Om man INTE samtycker till bildpublicering går det bra att höra av sig till tennisskola@akarpstk.net.

Träningsterminer
Träningsverksamheten är indelad i 2 terminer och en sommarverksamhet, klubben försöker följa skolterminerna. Uppehåll görs vid lov, tävlingar (tex Åkarp Open) och eventuellt röda dagar. Mer information finns på terminens träningsinfo.
➜ Vårterminen (både inomhus och utomhus) består av 19 veckor.
➜ Höstterminen (inomhus) består av 16 veckor (alternativt 17 veckor).

Sommarverksamhet
Under sommaren arrangerar vi div veckokurser, sommarlovstennis för barn och ungdomar 6-14 år, prova på tennis i olika åldrar, sommarträning för tävlingsspelare, matchgruppen, träningsdagar vuxentennis och veterantennis +65 dubbelspel.

Anmälan
Intresseanmälan ska alltid göras via formulären på hemsidan. Anmälan gäller för både hösten och vårens termin dvs. man behöver inte göra en ny anmälan till vårens träning om man deltagit under hösten och vill fortsätta. Inför höstens termin skall alltid en nyanmälan göras även om man tidigare deltagit.

Intagning och köhantering
Intagning till alla träningsgrupper sker löpande under terminen i mån av plats. Vi försöker att fylla upp lediga platser och starta nya träningsgrupper. Köhantering tillämpas. Medlemmar har förtur att åter anmäla sig till nästa termin enligt gällande regler.

Rekrytering och prova på
Alla nya spelare har möjlighet att prova på en gång innan man binder upp sig för fortsättning. För alla övriga som har intresse av att spela tennis erbjuder vi träning i mån av plats. Vi eftersträvar naturligtvis att alla skall få delta och tas om hand på bästa sätt.

Schemaläggning och träningsprogram
Prioritering med tider görs till tävlingsgrupper och spelare som tränar många timmar. Önskemål om tider/dagar och grupper kan lämnas men inte garanteras. Spelare är själv skyldiga att kontrollera sina tider/dagar inför terminsstart. Träningsprogram och information skickas ut med e-mail innan terminen.

Avanmälan och uppsägning av plats
Om man inte önskar behålla sin träningsplats går det bra att avanmäla sig till nästa träningstermin.
➜ Muntlig avanmälan godkänns inte.
➜ Inför vårens termin ska vi ha mottagit och bekräftat avanmälan senast 21 december till tennisskola@akarpstk.net annars behåller man sitt träningsalternativ. Mindre schemaändringar gällande grupper, dagar, tider och upplägg görs inför vårens schema.
➜ Om man tidigare deltagit i träning och inte fortsätter till höstens termin uppskattar vi om man meddelar det till tennisskola@akarpstk.net innan sista anmälningsdagen till hösten.

Medlemsavgift
För att vara med i träningsverksamheten ska man vara medlem i ÅBTK. Medlemsavgiften gäller per kalenderår och faktureras i årsskiftet via e-mail eller i samband med träningsstart.
➜ Man väljer själv vilket medlemskap man tecknar.
➜ Läs mer på under Klubben och Medlemskap vilka medlemsförmåner du har som medlem.

Betalning, träningsavgift och fakturering
➜ Det går bra att kostnadsfritt prova en gång i träningsgrupp innan man binder upp sig för fortsättning. Om man väljer att fortsätta så gäller betalning för alla träningstillfällen.
➜ Om man börjar under pågående termin sker en reducering till återstående träningstillfällen. Börjar du mitt i en termin betalar du t.ex. halva.
➜ Träningsavgiften betalas per termin och fakturering sker i början av varje termin.
➜ Fakturor på träningsavgift skickas via e-mail till registrerad mailadress.
➜ Betalningsvillkor är 30 dagar.
➜ Deltagare som tränar x timmar har förpliktelse att betala för detta. Dock förbehåll då förändringar av träningstider gjorts mellan terminerna, endast i samråd med chefstränare.
➜ Det går bra att dela upp sin betalning, kontakta tennisskola@akarpstk.net.
➜ Vid försenad betalning tillkommer en administrativ avgift på 100 kr vid första påminnelsefakturan som skickas ut inom några dagar efter förfallodatum. 30 dagar efter förfallodatum riskerar man stängas av från träning.
➜ Vid avstängning förlorar man sin träningsplats(er), förmåner och erbjudande.
➜ I det fall sen avanmälan sker efter de 4 första veckorna under terminen sker ingen reducering i träningsavgift. Anledningen administrativa kostnader, köhantering och att det blir svårare att erbjuda platsen till annan spelare när vi planerat träningsgrupper.
➜ Spelare är själva skyldiga att vid ändring av kontaktuppgifter meddela kansliet. En del av klubbens kommunikation sker via e-mail, kolla så att det inte försvinner i skräpposten.

Reducerad träningsavgift vid skada eller sjukdom
Det kan finnas möjlighet att få reducerad eller återbetalad träningsavgift vid skada eller sjukdom, beslut och bedömning görs av klubben.
➜ Uppvisande av läkarintyg kan behövas vid skada eller sjukdom.
➜ Platsen i träningsgruppen kan komma att ersättas av ny spelare resterande del av terminen.
➜ Försäkringsinformation för medlemmar finns under Klubben i menyn.

Träningsavgifts rabatt
Rabattskala per antal träningstimmar användas enligt följande:
➜ 1 och 1,5 timmar/vecka 0 %
➜ 2 och 2,5 timmar/vecka -4,0 %
➜ 3 och 3,5 timmar/vecka -8,0 %
➜ 4 och 4,5 timmar/vecka -12,0 %
➜ 5 och 5,5 timmar/vecka -16,0 %
➜ +6 timmar/vecka -20,0 %

Tränare
Träningarna leds av tennistränare anställda av ÅBTK. Chefstränare via tränare ansvarar för att träningarna planeras och genomförs på bästa möjliga sätt enligt målsättningar, ambition, träningsupplägg, utveckling osv.

Spontanspel
All form av egen spontan träning ses som positivt. Alla juniorer t.o.m. 18 år som spelar i klubbens träningsgrupper får gratis utnyttja ej bokade banor (se policy). För föräldrar som vill spela tillsammans med sina barn på lediga tider finns det möjlighet att köpa ett Föräldrakort. Spontan träning gäller inte med tränare eller förälder.

Sponsorer och Partners

Postadress

Åkarp-Burlövs Tennisklubb
Box 70
232 02 Åkarp

Besöksadress

Stationsvägen 15 232 53 Åkarp

Kontakt

Telefon: 040-460 335
E-post: infomaster@akarpstk.net

Kansli

Swish: 123 510 44 43
Bankgiro: 632-1392
Organisationsnummer: 846001-6812
Föreningsnummer: 17249-39

Följ oss

© Åkarp-Burlövs Tennisklubb