Rapport från Årsmötet, den 12/3 2024

Årsmötet hölls på Lillgården i Åkarp tisdagen den 12/3.Styrelsen delgav Årsredovisningen för 2023 och Resultat- och balansräkning fastställdes.Föredragning av revisionsberättelsen gjordes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet…

Ny sponsor – Mäklarhuset

Vi välkomnar Mäklarhuset som ny sponsor till klubben 2024. Mäklarhuset erbjuder klubbens medlemmar 15% rabatt på mäklararvodet vid försäljning via dem.