Tränarträff SvTF Syd

ÅBTK deltog på SvTFs Syds tränarträff med 70 tränare 24 mars i Båstad. SvTF Syd tar ytterligare steg med att tillsammans stärka hela regionens verksamhet.

BanFixarDagar 1-2 april

BanFixarDagar är flyttade till helgen 1-2 april 10.00-13.00. Vi behöver hjälp med att iordningställa banorna och kringmiljön inför gruspremiären. Välkomna och hjälpa till!